Kancelaria Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o. o.

Dane kontaktowe
ul. Syrokomli 17, 30-102 Kraków
tel./fax (12) 422-37-89
kom.: 604-186-914, 506-082-767
e-mail: biuro@kbr-konto.pl
www.kbr-konto.pl
Konto bankowe: 38 1600 1039 0002 0033 3100 4001
BNP PARIBAS, III Oddział w Krakowie

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych
do badań sprawozdań finansowych pod numerem 327.
NIP: 676-005-63-63
KRS: 00000 86676
Kapitał podstawowy: 50 048,00 zł

 

 

Mapa dojazdu

 

 

Formularz kontaktowy

Nazwa jednostki:
Adres:
NIP:
Przedmiot działalności:
Sąd Rejestrowy:
Numer KRS:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Liczba zatrudnionych:
Wielkość przychodów:
Wielkość majątku trwałego:
Wartość majątku obrotowego:
Wynik finansowy netto:
Suma bilansowa:
Kapitał zakładowy:
Reprezentacja:
TAK NIE - Czy rok ubiegły był objęty badaniem?
TAK NIE - Czy była przeprowadzona kontrola podatkowa?
TAK NIE - Czy jednostka jest wielozakładowa?
TAK NIE - Czy podmiot posiada udziały w obcych jednostkach?
Pola pogrubione są wymagane.