Kancelaria Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o. o.

Dane kontaktowe
ul. Syrokomli 17, 30-102 Kraków
kom.: 506-082-767, 508-208-278, 604-186-914
e-mail: biuro@kbr-konto.pl
www.kbr-konto.pl
Konto bankowe: 38 1600 1039 0002 0033 3100 4001
BNP PARIBAS, III Oddział w Krakowie

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych
do badań sprawozdań finansowych pod numerem 327.
NIP: 676-005-63-63
KRS: 00000 86676
Kapitał podstawowy: 50 048,00 zł

 

 

Mapa dojazdu

 

 

Formularz kontaktowy

Nazwa jednostki: *
Adres: *
NIP: *
Przedmiot działalności: *
Sąd Rejestrowy: *
Numer KRS: *
Telefon kontaktowy: *
Adres e-mail: *
Liczba zatrudnionych: *
Wielkość przychodów: *
Wielkość majątku trwałego: *
Wartość majątku obrotowego: *
Wynik finansowy netto: *
Suma bilansowa: *
Kapitał zakładowy: *
Reprezentacja: *
TAK NIE - Czy rok ubiegły był objęty badaniem?
TAK NIE - Czy była przeprowadzona kontrola podatkowa?
TAK NIE - Czy jednostka jest wielozakładowa?
TAK NIE - Czy podmiot posiada udziały w obcych jednostkach?
Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi Administratora danych osobowych *
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o. o.. z siedzibą w Krakowie (30-102) przy ul. Syrokomli 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 00000 86676, NIP: 676-005-63-6, e-mail: biuro@kbr-konto.pl, tel.: (12) 422-37-89. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie oraz w celu przygotowania oferty. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów świadczenia usług i realizacji umowy. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji w Polityce Prywatności
Pola z * są wymagane.