O firmie

O firmie Kancelaria Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o. o. powstała w 1992 roku. Została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 327. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy — Rejestrowy nr HB 4159 pod numerem KRS 000086676.

Spółkę reprezentuje Zarząd w składzie:
  • Prezes Zarządu – biegły rewident Anna Kaczmarczyk (numer ewidencyjny 12761)
  • V-ce Prezes Zarządu – Agata Zięba-Klimek
  • V-ce Prezes Zarządu – biegły rewident Zofia Mizera (numer ewidencyjny 2588)
Pełnomocnicy:
  • Przemysław Śliwa
Dzięki naszej wieloletniej pracy, doświadczeniu oraz osiągnięciom, w 2006 r. znaleźliśmy się w czołówce rankingu firm audytorskich ogłoszonym przez „Rzeczypospolitą”. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto" Sp. z o. o. została sklasyfikowana na drugim miejscu w kraju i jako pierwsza wśród firm audytorskich w Krakowie. Sukces powtórzyliśmy zarówno w 2007 r., jak i w 2009 r., ponieważ nasza firma znalazła się na 21 miejscu w kraju oraz jako pierwsza w Krakowie.

Naszą firmę tworzą wykwalifikowani biegli rewidenci, doradcy oraz eksperci z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego, a także rynku kapitałowego, którzy dzięki doświadczeniu, wiedzy i profesjonalizmowi tworzą zgrany zespół. W ten sposób możliwe jest tworzenie kompetentnych zespołów znających specyfikę poszczególnych branż, co w znaczny sposób usprawnia przebieg wykonywanych prac. To właśnie Ci ludzie tworzą potencjał naszej firmy.

Stosowane w naszej kancelarii procedury audytu gwarantują przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych bezpośrednio przez biegłych rewidentów, którzy w trakcie prac rewizyjnych korzystają z pomocy aplikantów. Metodologia naszej pracy jest zgodna z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Do grona naszych klientów zaliczają się nie tylko duże podmioty gospodarcze, takie jak spółki zainteresowania publicznego, spółki giełdowe czy grupy kapitałowe. To również małe i średnie przedsiębiorstwa. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto" Sp. z o. o. poza przeglądami i badaniem sprawozdań finansowych spółek i innych podmiotów gospodarczych, posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostek ochrony zdrowia, jednostek kultury, szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych oraz innych jednostek finansowanych ze środków publicznych, w tym korzystających ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania

  1. Sprawozdanie z przejrzystości 2012 r.
  2. Sprawozdanie z przejrzystości 2013 r.
  3. Sprawozdanie z przejrzystości 2014 r.
  4. Sprawozdanie z przejrzystości 2015 r.
  5. Sprawozdanie z przejrzystości 2016 r.
  6. Sprawozdanie z przejrzystości 2017 r.